Haptonomie

Haptonomie is letterlijk de leer van de tast. In ruimere zin gaat het om voelen en gevoelsbeleving. Wanneer het therapeutisch ingezet wordt, wordt het haptotherapie genoemd.

Haptotherapie​ richt zich op de bewustwording van het lichaam en het daarmee verbonden gevoelsleven. Daarin neemt de tastzin oftewel het aanraken een centrale rol in.

Via lijfelijke ervaring kunnen we weer in contact komen met onze oorspronkelijke gevoelens en emoties als verdriet, boosheid, angst en blijdschap. Door helder te krijgen wat we voelen, en het leren accepteren ervan, ontstaat er vaak meer ruimte voor onszelf. Omgekeerd krijgen we dan ook meer ruimte voor anderen.

De balans tussen voelen en denken, waarin we vaak neigen om ons verstand te laten overheersen, kan zich dan herstellen. Ons handelen wordt dan zowel door ons gevoel als door ons verstand geleid.

Hoe ziet een behandeling eruit?
Tijdens de eerste afspraak wordt in een gesprek de hulpvraag besproken en wordt samen gekeken of haptotherapie daarin betekenis kan hebben. In vervolgsessies wordt overwegend gewerkt met aanraking en bewegingsvormen. De gevoelsbeleving staat aldoor centraal. Meestal dienen de eerste drie afspraken om van beide kanten helder te krijgen of de aangeboden therapie past bij de hulpvraag.