Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

,,Het is altijd weer bijzonder om een kind te voelen voordat het geboren is. Eigenlijk doe ik niet veel meer dan toekomstige ouders iets leren wat ze al weten. Iedereen kan voelen, je hoeft het alleen maar naar boven te halen”.

De taal van de tast
De bewegingen in je buik worden steeds krachtiger. Eerst rommelt het kind een beetje, dan gaat het trappen en soms lijkt het of er een voetbalwedstrijd in je buik wordt gespeeld. Het kan ook helemaal stil blijven. Ieder kind doet dat weer anders, ieder kind heeft zijn eigen bewegingen en zijn eigen biologische klok bepaalt wanneer het slaapt of wakker is, alhoewel de activiteiten van de moeder en omgeving daarin ook een rol  spelen. Een kind dat groeit in je buik kent nog geen woorden, maar kent wel degelijk een taal, de taal van de tast. Als je die verstaat, is het eerste contact met je nog ongeboren kind gelegd. De taal van de tast leer je bij de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Haptonomie betekent letterlijk: de kunde van de tast.

Het eerste contact
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is bedoeld om al voor de geboorte contact te maken met het kind in je buik.  Het samen beleven van de zwangerschap en de voorbereidingen voor de bevalling versterken het contact tussen de aanstaande ouders en het kind. Als het kind geboren is, kan het zich snel vertrouwd voelen. Het kent jullie al.

Ontdekkingstocht
Jij en je partner leren niet alleen de bewegingen van het kind te voelen, ook leren jullie met het kind te spelen en actief contact te maken. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een ontdekkingstocht naar jullie eigen kind, dat jullie leert herkennen en waar jullie al vroeg van kunnen leren genieten. Als je wat verder in je zwangerschap bent, kan het fijn zijn om de ligging van het kind in je buik te beïnvloeden. Of om het met je handen tot rust te brengen als het wat al te hard trappelt. Bovendien leer je de signalen van je eigen lichaam beter verstaan en leer je omgaan met de veranderingen in je lichaam.  Het voelen en tasten van het kind in je buik kan geen kwaad. Je leert het zorgvuldig aan te raken, zodanig dat het jou of je kind niet irriteert. Je leert ook dat het belangrijk is om rust te nemen en om samen tijd te nemen voor het voelen van de baby.

Samen
De zwangerschap is zowel voor jou als voor je partner een bijzondere tijd. Jullie zijn daarom intensief betrokken bij de begeleiding en leren samen contact te maken met het kind. De rol die je als partner tijdens de bevalling hebt komt uitgebreid aan de orde. Je leert ook omgaan met spanning tijdens de zwangerschap en vooral ook tijdens de bevalling.
Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is hoe je tijdens de bevalling de pijn kan opvangen.

Algemene informatie
Omdat ieder ouderpaar de zwangerschap op eigen wijze beleeft, is de haptonomische begeleiding een individuele begeleiding, die op de zwangere vrouw, haar partner en het kind is afgestemd. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding begint zodra je het kind duidelijk voelt bewegen en die beweging ook aan de buitenkant voelbaar is. Dit is rond de 22ste week.

De begeleiding bestaat uit zes sessies van elk 45 minuten. Vijf keer voor de bevalling, en één keer daarna. De eerste drie keer ligt het accent op het leren voelen van je kind en het samen contact maken. Vervolgens is de aandacht gericht op het opvangen van de pijn, de weeën en de bevalling op zich. Na de geboorte richt de begeleiding zich op het leren omgaan met de nieuwe situatie, het ontdekken hoe het kind nu beweegt en hoe je het het beste kunt dragen.

Het is vaak verrassend om te zien hoe je je kind kunt uitnodigen om in beweging te komen, in beweging krijgt, of hoe je het juist rustig kunt laten worden.