Haptotherapie en relatietherapie

Bij relatieproblemen is er vaak sprake van een verstoorde communicatie binnen de relatie. Niet alleen wat er gecommuniceerd wordt is belangrijk, maar vooral ook hoe dat gebeurt. En niet minder belangrijk: wat wordt er niet gecommuniceerd en is wel voelbaar in de relatie?

Binnen de haptotherapie staat de affectieve communicatie tussen beide partners centraal als de basis voor de liefdesrelatie. Als deze communicatie op welke manier dan ook stagneert dan leidt dat vroeg of laat vrijwel onvermijdelijk tot relatieproblemen.

Tijdens de begeleiding onderzoeken we samen de bron van deze verstoring en hoe de affectiviteit weer kan stromen tussen beide partners.

Veel voorkomende thema’s zijn: onmacht, verbondenheid versus autonomie, (on)afhankelijkheid, vertrouwen en intimiteit. We nemen in onze relatie (vaak ongemerkt) onze eigen geschiedenis en bijbehorende patronen mee. Daar inzicht in krijgen bij onszelf maar ook bij elkaar kan heel verhelderend zijn voor de onderlinge communicatie.

Soms gebeurt er iets waardoor de situatie verandert: er is een kind of er zijn kinderen binnen de relatie gekomen, er vond een heftige gebeurtenis plaats, een ernstige ziekte. Dat vraagt binnen de relatie aandacht en wegen om daarmee om te leren gaan.