Over mij

In 1982 studeerde ik (geboren in Utrecht in 1957) af als fysiotherapeut aan de SUPA, de voorloper van de Utrechtse Hogeschool en koesterde al snel de wens om meer te leren en te kunnen dan fysiotherapie alleen. Ik koos voor de opleiding aan de Utrechtse School voor Manuele Therapie, ook wel bekend als Systeem van der Bijl, met name om de specifieke en unieke visie op bewegen en behandelen die daar gedoceerd werd en nog steeds wordt. In 1989 studeerde ik cum laude af en werd docent, lid van onder meer de onderzoekscommissie en later de wetenschappelijke commissie. Ik doceerde naast praktijk en theorie Manuele Therapie ook biomechanica.
​
Al eerder was ik in aanraking gekomen met haptonomie en ik besloot in 1991 ook de opleiding tot haptotherapeut te gaan volgen. In 1998 rondde ik de opleiding af bij Synergos in Amersfoort en werd kerndocent van die opleiding. In 2003 behaalde ik eveneens mijn akte aan de Academie voor Haptonomie in Doorn. Aansluitend volgde ik daar de specialisatie kinderhaptotherapie.

Sinds 1 januari 2000 werk ik niet meer als fysiotherapeut en alleen nog als Manueel Therapeut E.S. (systeem van der Bijl) en GZ-Haptotherapeut (voor volwassenen, kinderen en jongeren) in mijn eigen praktijk. Daarnaast geef ik haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Het onderwijsveld heb ik grotendeels verlaten, maar op de School voor Manuele Therapie Utrecht ben ik nog gastdocent en geef ik Master-courses. Sinds het behalen van mijn Master Manuele Therapie (2011) ben ik met vervolgonderzoek bezig op de VU te Amsterdam, fac. bewegingswetenschappen. Mijn aandachtsgebied betreft EMG-metingen bij chronische aspecifieke lage rugklachten. In dit voortraject bereid ik me voor op promotieonderzoek.

Deze beknopte schets kan een beeld oproepen van tegenstellingen. Ik zie het vooral als aanvullingen: kennis van wetenschap die zich laat integreren in de praktijk en laat combineren met aandacht voor heel de mens.
In de praktijk staat het contact centraal met de kennis en de ervaring die meekijken en meeluisteren; in de studeerkamer ligt de uitdaging van de wetenschap.