Veel gestelde vragen

De VMT, de Vereniging van Manueel Therapeuten, kent leden en gecertificeerde leden.

De gecertificeerde leden werken niet meer in hun oorspronkelijke beroep, meestal fysiotherapie, en oefenen uitsluitend manuele therapie uit. Soms, zoals in mijn geval, is er naast de praktijk voor manuele therapie een praktijk voor haptotherapie.

De door gecertificeerde leden gegeven behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informatie over vergoedingen staat onder “tarieven en vergoedingen“.

Een gecertificeerd lid, zoals ik, mag “e.s.” (eggshell-specialist) achter zijn naam voeren. Daaraan kunt u zien dat ik niet meer als fysiotherapeut werk.

E.S. betekent eggshell-specialist. Dit is afgeleid van de naam “eggshell-methode”.

Toen Dhr. G. van der Bijl D.O. (degree in the Osteopathie) de manuele therapie ontwikkelde en ook zo benoemde, was de techniek zo zacht dat een eierschaal er niet door zou breken. Vandaar de naam eggshell-methode. Deze vorm van manuele therapie onderscheidt zich van diverse andere vormen van manuele therapie,  waarbij manipulaties gegeven worden (korte, snelle technieken, wat ook wel “kraken” genoemd wordt). Omdat het verwarrend is dat alle technieken onder manuele therapie vallen, onderscheidt deze vorm van manuele therapie zich door de toevoeging “e.s.”. Deze methode staat bekend als “Systeem van der Bijl”, “De Utrechtse School”, of “Eggshell-methode”.

De VVH, Vereniging van Haptotherapeuten, registreert gediplomeerde haptotherapeuten indien zij een erkende opleiding daartoe hebben gevolgd. Aan de registratie zijn eisen verbonden voor wat betreft praktijkvoering en nascholing. Als lid vallen deze therapeuten ook onder de klachtencommissie van de VVH.

Hoewel ik wel gediplomeerd fysiotherapeut ben, ben ik niet meer geregistreerd als zodanig. Dit was voorwaarde om gecertificeerd lid te kunnen zijn van de VMT. Hierdoor kon ik een zelfstandige praktijk starten als manueel therapeut.

Soms wordt de vraag gesteld of ik de behandeling kan opsplitsen in 2x een
half uur. Meestal is dat omdat de verzekering, die een maximaal bedrag per
dag vergoedt, dan meer vergoedt van de behandeling. De behandeling met
Manuele Therapie e.s. is zo uitgebreid dat deze niet past in 30 minuten.
De beroepsvereniging (VMT) heeft na jaren strijd met zorgverzekeraars het
voor elkaar gekregen dat wij een tarief voor een vol uur mogen rekenen.
Zij heeft haar leden dan ook verboden om deelbehandelingen te geven.

In de vrije praktijkvoering is het de beroepsverenigingen verboden om tarieven vast te stellen. Iedere therapeut bepaalt zijn eigen tarieven.